Innkreving av utestående pengekrav

priser innkreving pengekrav

Mange som har fått varen eller tjenesten levert mister dessuten interessen for å gjøre opp for seg. Et inkassoselskap kan hjelpe med å purre, men de er lite verdt når det kommer til tolkning av kontrakter og kunder som ikke vil betale. Da trenger du en advokat!

Hjelp til innkreving

advokat.no hjelper deg med å få inn pengene på en lovlig måte og kan vurdere om motpartens innvendinger til kontrakten er rettslig holdbare.

advokat.no kan hjelpe deg med å få en dom for kravet i forliksrådet eller i tingretten, og da får du tvangsgrunnlag. Med tvangsgrunnlag kan vi få staten til å oppsøke kunden og trekke vedkommende i lønn eller tvangsselge eiendeler slik at du får pengene dine.

Mesteparten av advokatutgiftene i slike saker skal dekkes av skyldneren, men kreditor vil alltid måtte dekke noe selv.

Har du problemer med innkreving av pengekrav

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no