Advokat fikk medhold i prisavslag på kr 300 000

Advokat Austin hos advokat.no bistod en klient som hadde kjøpt en leilighet på prospekt. Ved første visning av leiligheten etter at det var inngått kjøpekontrakt viste det seg at leiligheten ikke hadde den utsikt som var markedsført i prospektet. Det ble fremmet krav om prisavslag, noe utbygger avviste. Saken ble tatt inn for Follo Tingrett.

Det ble anført at megler hadde gitt en uriktig opplysning om leiligheten og at den utgjorde en mangel etter bustadsoppføringlova. Det ble videre anført at opplysningene hadde virket inn på avtalen. Det ble fremmet krav om prisavslag.

Utbygger anførte at det ikke var gitt feil opplysninger og at opplysningene om utsikt uansett ikke hadde virket inn på avtalen. Videre anførte utbygger at kravet hadde gått tapt da tilbakeholdt beløp var betalt.

Retten kom til at det var gitt uriktige opplysninger og at den hadde virket inn på avtalen. Videre kom retten til at kravet ikke var gått tapt selv om tilbakeholdt beløp var betalt. Kjøper fikk medhold og fikk tilkjent prisavslag og fulle saksomkostninger.

Vi har spesialkompetanse innenfor fast eiendom, ta gjerne kontakt med advokat Austin ved feil og mangler på bolig. Advokat Austin treffes på 924 38 158 eller austin@advokat.no