Bolig/hytte

Hvem er ansvarlig for radon i sameier?

Borgarting lagmannsrett har lagt til grunn at høyt radonnivå i boligen kan utgjøre en mangel som kan gi hevingsgrunnlag. Hvem er ansvarlig for radon i eierseksjonssameier? Hva er radon? Radon er en giftig og kreftfremkallende gass som siver opp gjennom berggrunnen. Gassen er den nest hyppigste årsaken til lungekreft (etter røyking),…
Les videre

Hvordan skal en bygning på festet tomt verdsettes?

Høyesterett avgjorde den 13. juni 2016 spørsmålet om hvordan en bygning på festet tomt skal verdsettes når den overtas av bortfester ved opphør av festeforholdet. Spørsmål om vederlaget på bygning på festet tomt ved overtagelse Etter heving av festeavtalen krevde både fester og bortfester at sistnevnte skulle overta bygningen på…
Les videre

Hvordan inngås en festeavtale og hvilken varighet har den?

Dersom du skal inngå en festeavtale, er det viktig å ha kjennskap til hvordan festeavtalen inngås, og festeavtalens varighet. Inngåelse av festeavtale Tomtefesteloven § 5 oppstiller et skriftlighetskrav ved inngåelse av festeavtaler. Skriflighetskravet innebærer at verken bortfester eller fester vil være bundet av avtalen, dersom det ikke foreligger en skriftlig…
Les videre

Balkong på nyinnkjøpt bolig var vesentlig mindre enn oppgitt

To forbrukere kjøpte hver sin leilighet av en entreprenør som skulle oppføre boliger i et leilighetsbygg. Leilighetene hadde svært god utsikt, og balkong med utsikt hadde fått en fremtredende rolle i markedsføringen. Ved overtakelsesforretning ble det oppdaget at balkongens størrelse ikke samsvarte med avtalen. Spørsmålet var om balkongenes avvik fra…
Les videre

Fremgangsmåten ved avvikling av næringsfesteforhold

Når et næringsfesteforhold skal avvikles, oppstår rettigheter og forpliktelser både for bortfester og fester. Oppfyller ikke parten sine forpliktelser, kan dette medføre erstatningsansvar. Denne artikkelen vil peke på noen sentrale regler det er viktig å ha kjennskap til ved avvikling av et næringsfesteforhold. Festerens plikt til å rydde tomten Ved…
Les videre

Heve kjøpet på grunn av vond lukt fra nabo?

Kjøper ville heve kjøpet av leilighet. Bakgrunnen for hevingskravet var vond lukt fra naboleiligheten. Årsaken til den vonde lukten fra naboleiligheten var at personen som bodde i leiligheten oppbevarte gammelt søppel der. Dette hadde vært et vedvarende problem i sameiet, og hadde flere ganger blitt tatt opp av på sameiermøter….
Les videre

Eldre innlegg »