Erstatningsrett

Falt på isen, fikk 1,9 millioner

Fallulykker er vanlige Fallulykker er en ulykkestype som er svært fremtredende på norske arbeidsplasser. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har registrert mange fallulykker. Enkelte fallulykker er dramatiske og ender med store skader eller dødsfall, mens andre fremstår som mindre alvorlige. Men også mindre fallulykker kan medføre høy invaliditetsgrad. Tilsynelatende liten skade…
Les videre

Fikk fri rettshjelp til bagatellmessig personskadesak

Saken i tingretten gjaldt spørsmålet om fri rettshjelp til erstatning for personskade. Fikk avslag i tingretten En kvinne hadde blitt dyttet og falt mot bassengkanten på ferie i utlandet. Det ble konstatert ribbensbrudd. Hun hadde ikke reiseforsikring og regningen fra sykehuset kom på 18 400,-. I saken for tingretten fikk hun…
Les videre

Gikk på rødt lys, ble påkjørt av trikk

Kvinnen gikk på rødt lys og ble påkjørt av en trikk. Trikkens forsikringsselskap hevdet at erstatningen måtte avkortes med 100%. Spørsmålet for Høyesterett var hvor stor avkorting som skulle foretas på grunn av skadelidtes medvirkning. Ble påkjørt av trikk ved Nationaltheatret stasjon Kvinnen sto utenfor nedgangen til t-banen da hun bestemte…
Les videre

Kolliderte i lav fart – var kollisjonen årsak til nakkeskadene?

I en dom fra Borgarting lagmannsrett ble en kvinne tilkjent over 1 million kroner i erstatning for en nakkeskade hun ble påført i en mindre bilkollisjon. Hovedspørsmålet var om det forelå adekvat årsakssammenheng mellom bilulykken og de kroniske nakkesmertene hun hadde utviklet etter ulykken. Kravet til adekvat årsakssammenheng er først…
Les videre

Ble voldtatt, voldtektssaken ble henlagt, hun fikk allikevel erstatning

Hun ble voldtatt av en bekjent. Voldtektssaken ble henlagt av politiet, og kvinnen fikk avslag fra Kontoret for voldsoffererstatning. Voldtatt på nachspiel Voldtekten fant sted i 2007, og saken ble anmeldt til politiet etterfølgende dag. Det var tale om en såkalt «nachspielvoldtekt». Kvinnen var svært beruset, og overgriperen var en bekjent. Politiet…
Les videre

«Liten» skade, høy erstatning

I mange tilfeller vil en skade som gir lav invaliditetsgrad likevel kunne medføre rett til høy erstatning. Store økonomiske konsekvenser Skader i kne, albue og skulder kan være eksempler på dette, der skaden i seg selv ikke utgjør mange prosenter funksjonstap, men likevel setter den enkelte ut av arbeidslivet helt…
Les videre

NAV snudde etter avslag på sykepenger grunnet yrkesskade

Kvinnen fikk avslag på søknad om sykepenger fra NAV etter en yrkesskade. NAV avslo sykepenger Hun søkte NAV om sykepenger etter at hun ble utsatt for en yrkesskade. Hun hadde hatt et fall på jobben og dette fallet hadde ført til at klient hadde blitt sittende i rullestol i flere…
Les videre

Eldre innlegg »