Eiendomsrett

Leietaker ble kastet ut etter forsinket betaling av leie

Advokat.no, ved advokatfullmektig Ida Hamre Høyendahl, vant nylig en sak i tingretten som gjaldt utkastelse av leietaker som ikke hadde betalt leie i tide. I mars 2017 ble det inngått leieavtale mellom to privatpersoner om leie av en bolig. Det ble avtalt leie på 15 000 pr. måned. I tillegg skulle…
Les videre

Hvem er ansvarlig for radon i sameier?

Borgarting lagmannsrett har lagt til grunn at høyt radonnivå i boligen kan utgjøre en mangel som kan gi hevingsgrunnlag. Hvem er ansvarlig for radon i eierseksjonssameier? Hva er radon? Radon er en giftig og kreftfremkallende gass som siver opp gjennom berggrunnen. Gassen er den nest hyppigste årsaken til lungekreft (etter røyking),…
Les videre

Kan et sameie ta opp lån og hvilke regler gjelder?

I eierseksjonssameier kan det ofte oppstå behov for å gjennomføre større vedlikeholdsprosjekter og andre investeringer. De aller fleste sameier vil i slike tilfeller måtte ta opp lån. Hvilke regler gjelder for låneopptak i sameie? Utgangspunktet er innbetaling fra sameierne Den juridiske oppbyggingen av eierseksjonssameiet forutsetter at seksjonssameierne innbetaler månedlig a…
Les videre

Hvordan inngås en festeavtale og hvilken varighet har den?

Dersom du skal inngå en festeavtale, er det viktig å ha kjennskap til hvordan festeavtalen inngås, og festeavtalens varighet. Inngåelse av festeavtale Tomtefesteloven § 5 oppstiller et skriftlighetskrav ved inngåelse av festeavtaler. Skriflighetskravet innebærer at verken bortfester eller fester vil være bundet av avtalen, dersom det ikke foreligger en skriftlig…
Les videre

Høyspentledning medførte for høyt strålenivå

Boligtvistnemnda avsa en avgjørelse hvor en familie fikk 100 000,- i prisavslag ved kjøp av tomt og enebolig nær en høyspentledninger. Spørsmålet var hvorvidt tilstedeværelsen av høyspentlinja medførte en helserisiko som følge av strålenivå. Opplyst om kraftlinja Tvisten ble regulert av bustadsoppføringslova, som kommer til anvendelse ved avtaler om oppføring…
Les videre

Reklamasjonsfrist på brukt Mercedes med rustskader

En mann hadde kjøpt en brukt Mercedes-Benz og fant plutselig mye rust på den. Han reklamerte på dette til selger og selger utbedret rustskaden. Det gikk noen år og da det var gått 6 år siden han hadde kjøpt denne bilen brukt oppdaget han på nytt rustskader på bilen. Han…
Les videre

La inn bud med finansieringsforbehold – mekler måtte betale erstatning

Kvinnen fremsatte et erstatningskrav mot en eiendomsmegler etter hun hadde lagt inn bud med finansieringsforbehold. Dette fordi hun mente at det var eiendomsmeglerens uforsvarlige håndtering av saken som medførte at hun ble dømt til å betale erstatning til selgeren av eiendommen. Privat visning  Etter oppfordring fra megler var hun på en privat…
Les videre

Nabo ville ha fjernet høyt furutre – fikk ikke medhold

Mannen hadde blitt saksøkt av sin nabo. Årsaken var at han hadde et nesten 20 meter høyt furutre på sin eiendom som sto bare en meter fra grensen til naboen. Skygget på eiendommen til nabo Det ble påstått av det skygget på naboeiendommen, ødela plenen med nedfall av kongler, samt at…
Les videre

Eldre innlegg »