NAV

Trygderetten hadde lagt feil forståelse av loven til grunn

Vår advokat Lene Hamre Høyendahl hadde nylig en sak for lagmannsretten, der spørsmålet i saken var om Trygderettens avslag på en søknad om fri rettshjelp var rettmessig. Avslaget var uriktig og lagmannsretten ga Høyendahl medhold fullt ut. Trygderetten hadde tolket loven feil og lagt til grunn en uriktig generell lovforståelse…
Les videre

Avslag på AAP – fri rettshjelp

Fikk avslag på arbeidsavklaringspenger – med fri rettshjelp fra Osloadvokatene ble saken vunnet i Trygderetten Over lengre tid hadde mannen slitt med en leddsykdom. Han hadde mottatt sykepenger og arbeidsavklaringspenger over flere år da ytelsen ble stanset i 2014. Begrunnelsen var at arbeidsavklaringspenger i utgangspunktet bare skal tilstås i 4…
Les videre

Har du opplevd at NAV har overprøvet legens vurdering?

Mange opplever at saksbehandlerne i NAV ikke legger tilstrekkelig vekt på legens vurdering, og kanskje til og med går imot den. Dette kan virke uforståelig og belastende for en person som av legen ikke er ansett for å være i stand til å jobbe. NAVs utredningsplikt Saksbehandlere i NAV har…
Les videre

Hvor mye har du krav på i arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Målet med arbeidsavklaringspenger er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med støtte. Loven oppstiller en rekke vilkår…
Les videre

NAV snudde i avslag om arbeidsavklaringspenger

Kvinnen søkte NAV om såkalte arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Hun hadde vært hos sin fastlege og fått en erklæring herfra. Nav hadde lest erklæringen, men hadde likevel avslått søknaden. Nav’s avslag…
Les videre

NAV snudde etter avslag på sykepenger grunnet yrkesskade

Kvinnen fikk avslag på søknad om sykepenger fra NAV etter en yrkesskade. NAV avslo sykepenger Hun søkte NAV om sykepenger etter at hun ble utsatt for en yrkesskade. Hun hadde hatt et fall på jobben og dette fallet hadde ført til at klient hadde blitt sittende i rullestol i flere…
Les videre