Hadde boligkjøperforsikring fra HELP, valgte å bruke Osloadvokatene

Fuktskader på badet

Før paret tok i bruk badet i boligen de hadde kjøpt ønsket de å gå over silikonfugene for å være sikre på at badegulvet holdt seg tett. Fagmann ble kontaktet for å utføre arbeidet. Han oppdaget fuktutslag på badet, og gjorde boligkjøperne oppmerksomme på dette. Badet viste seg å være fuktskadet og som boligkjøper blir man naturlig nok misfornøyd.

Meningsløst å gå videre med saken – ifølge HELP boligkjøperforsikring

De hadde tegnet boligkjøperforsikring i HELP for å være sikret i tilfelle det skulle oppstå tvist i forbindelse med kjøpet av boligen. Hos HELP var det imidlertid liten hjelp å få. Kjøper fikk beskjed om at det var meningsløst å gå videre med kravet.

Fritt advokatvalg

Et selskap som tilbyr boligkjøperforsikring har gjerne egne advokater som tar sakene som oppstår. Men dette betyr ikke at man behøver å benytte deres advokater. Når man benytter eierskifteforsikringer har man fritt advokatvalg og trenger dermed ikke å forholde seg til forsikringsselskapets advokater. Vår erfaring er at forsikringsselskapenes advokater ofte avslutter saker som burde vært ført videre. Det var tilfellet i denne saken. Alle bevis i saken var kjent for HELP, men de anbefalte boligkjøperen å ikke gå videre med saken. Kjøper valgte derfor å la seg bistå av Osloadvokatene ved advokat Kristin Sundby.

Vant i tingretten

I tingretten vant boligkjøperen over selgers forsikringsselskap og selger ble dømt til å gi kr 375.000 i prisavslag. Avgjørelsen ble tatt på grunnlag av de samme bevisene som var tilgjengelige for boligkjøperforsikringsselskapet – som mente saken var for dårlig til å gå videre med.

Dekket boligkjøperens utgifter

I vilkårene for forsikringsavtalen fremgår det at dersom kunden på egenhånd vinner frem med et sak som er avsluttet hos forsikringsselskapet skal boligkjøperens utgifter til sakførsel dekkes. Dette inkluderer både utgifter til advokat samt betaling for sakkyndige vurderinger og rettsgebyr. Dermed kunne boligkjøperen engasjere Osloadvokatene og sende regningen til Help boligkjøperforsikring. Hadde boligkjøperen forholdt seg til rådene som ble gitt av HELP boligkjøperforsikring ville saken aldri havnet for retten. Da ville de aldri blitt tilkjent prisavslag. Boligkjøperen måtte da ha dekket utbedringene av fuktskadene. Men heldigvis valgte boligkjøperen å engasjere Osloadvokatene slik at saken fikk et annet utfall.

Har du tegnet boligkjøperforsikring?

Husk at du har fritt advokatvalg dersom det oppstår tvist i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Er du misfornøyd med oppfølgingen eller rådene du får av boligkjøperforsikringsselskapet ditt eller ønsker du en second opinion på deres vurderinger? Kontakt Osloadvokatene i dag. Våre advokater har lang erfaring fra saker om erstatning, prisavslag og heving i forbindelse med mangler ved bolig. Ring oss på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost.

Andre saker vi har løst

Kjøper fikk 2 millioner for å trekke erstatningskravet

Skjevt gulv ga kr 1.250.000 i  erstatning og prisavslag

Erstatningen økte med en million