Hvordan inngås en festeavtale og hvilken varighet har den?

Dersom du skal inngå en festeavtale, er det viktig å ha kjennskap til hvordan festeavtalen inngås, og festeavtalens varighet.

Inngåelse av festeavtale

Tomtefesteloven § 5 oppstiller et skriftlighetskrav ved inngåelse av festeavtaler. Skriflighetskravet innebærer at verken bortfester eller fester vil være bundet av avtalen, dersom det ikke foreligger en skriftlig avtale mellom partene. Annet ledd angir imidlertid to unntak fra denne hovedregelen. Partene vil være bundet av avtalen selv om den ikke er nedfelt skriftlig, dersom første års termin er betalt, eller dersom festeren har overtatt tomten i samsvar med en muntlig avtale, uten at bortfesteren har protestert. At festeren må ha overtatt tomten innebærer typisk at han må ha påbegynt arbeid på den.

Videre innebærer kravet om skriftlighet selvsagt at begge parter må ha undertegnet dokumentet. Dokumentet må dessuten inneholde de viktigste elementene i en festeavtale; festeformålet og tomteverdien. Dersom festeavtalen gjelder en del av et bruksnummer, må det avholdes oppmålingsforretning for å få festeforholdet tinglyst.

Tomtefesteloven § 6 inneholder en særskilt ugyldighetsregel. Etter denne bestemmelsen er det ikke adgang til å avtale at lån eller innfestingspenger skal være et vilkår for inngåelse av festeavtalen. Er det inngått avtale med et slikt vilkår, vil vilkåret falle bort, mens resten av avtalen vil bestå.

Festeavtalens varighet

Tomtefesteloven § 7 angir festetiden ved feste av tomt til bolig eller fritidshus:
“For nye festeavtaler og avtaler som er lenga etter § 33 gjeld feste av tomt til bustadhus og fritidshus til festet vert sagt opp av festaren eller tomta vert innløyst.”

Utgangspunktet er således at festeavtaler vedrørende tomt til bolig eller fritidshus er evigvarende. Festeren har imidlertid -i motsetning til bortfesteren- rett til å si opp festeforholdet. Oppsigelsesfristen skal være minst to år, og dersom partene ikke har avtalt oppsigelsesfrist gjelder toårsfristen, jf. § 9 første ledd. Oppsigelsen må være skriftlig.

Det er svært praktisk at festeavtalen opphører ved at festeren krever innløsning.

Advokat Tone Lise Holmen Seglem

Tone Lise Holmen Seglem

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp
Maximum upload size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Kjøpte hus og fant mange feil. Kontaktet Osloadvokatene som ila 1 dag sendte reklamasjon og startet prosessen. Vi har fått fantastisk oppfølgning og er kjempefornøyd med både prosess og resultat. Vi endte opp med forlik på 1.8 millioner, som var langt over forventet, takket være Osloadvokatene. Jeg er ikke i tvil om hvem jeg ringer neste gang jeg trenger rettslig hjelp. Dette var over all forventning. Tusen takk for et fantastisk samarbeid og enestående oppfølging.

Tidligere klient, 2020 - Oslo

Har du spørsmål om festeavtale?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/09/480x480_Seglem_Tone-Lise-1.png

Tone Lise Holmen Seglem
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring