Vant sak om fast bosted for barna

advokat, advokat.no, advokat oslo, osloadvokat, advokater barn barna, samvær, fortsettelsesforsikring forsikring erstatning skade

På grunn av morens samværsnekt i frykt for overgrep, anbefalte barnevernet far å ta ut stevning for tingretten for å få fast bosted for barna.

Stanset samvær 

Barna hadde hatt fast bosted hos moren siden de ble født. Ved flere anledninger hadde moren stanset samværet med faren fordi hun fryktet at de ble utsatt for vold og overgrep når de var på samvær med far. På grunn av morens samværsnekt anbefalte barnevernet far å ta ut stevning for tingretten for å få fast bosted for barna.

Akuttvedtak av barnevernet

I en midlertidig avgjørelse avgjorde tingretten at barna skulle fortsette å bo fast hos moren inntil saken var endelig behandlet. Barnevernet fattet da et akuttvedtak og plasserte de i fosterhjem mens de var på samvær hos far. Barnevernet mente at mors samværsnekt med faren var alvorlig omsorgssvikt. Etter en kort periode i et annet hjem flyttet barnevernet barna til far som fosterhjem.

Mor fikk medhold i tingretten

I tingretten fikk moren medhold i at barna skulle bo fast hos henne og ha samvær med faren hver tredje helg. Tingretten mente at morens samværsnekt ikke var alvorlig nok til å begrunne at de skulle flytte til faren. Retten mente det var til barnas beste å ha fast bosted hos moren. Retten kunne ikke se at foreldrekonflikten kunne løses eller dempes ved å flytte de fra mor til far. Retten la vekt på at de sakkyndige ikke fant noe å sette fingeren på med hensyn til mors person og fungering, bortsett fra samværsnektingen.

Det beste for barna

Ut fra opplysningene om økonomi og psykisk helse fant retten at mor var noe mer stabil enn far. Dette mente retten hadde betydning for hva som var til det beste for barna. Retten fant ikke å kunne se bort fra opplysningene om fars sinneutbrudd og voldsomme reaksjoner i sin vurdering av hva som var barnas beste.

Barnevernet kan ikke bestemme

Det spesielle i denne saken er at barnevernet har plassert barna i fosterhjem hos faren mens tingretten mener det er til deres beste å bli boende hos moren. Lovens system er slik at det bare er retten som kan avgjøre hvor barn skal ha fast bosted. Lovgiver har ikke gitt barnevernet myndighet til å bestemme hvem av foreldrene barna skal bo permanent hos.

Har du spørsmål om barnevern eller barnefordeling?

Kontakt advokat.no ved advokat Randi Munkeby
Epost randi.munkeby@advokat.no, eller telefon 916 65 055