Saker vi har vunnet

Leietaker ble kastet ut etter forsinket betaling av leie

Advokat.no, ved advokatfullmektig Ida Hamre Høyendahl, vant nylig en sak i tingretten som gjaldt utkastelse av leietaker som ikke hadde betalt leie i tide. I mars 2017 ble det inngått leieavtale mellom to privatpersoner om leie av en bolig. Det ble avtalt leie på 15 000 pr. måned. I tillegg skulle…
Les videre

Utsatt for vold i Vennesla – fikk fri rettshjelp av Osloadvokatene

Familiekonflikt endte med skyting En familiekonflikt hadde eskalert og endte til slutt med slag i ansiktet og to avfyrte skudd. Det ene skuddet sneiet øret på mannen mens det andre skuddet traff foten hans. Den kraftige blødningen måtte stoppes på sykehusets akuttmottak. Fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene Mannen kontaktet Osloadvokatene…
Les videre

Ble beskylt for fusk – fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Mistanke om juks Universitetet beskylte studenten for å ha fusket på eksamen. De fattet vedtak om annulering av eksamen og utestengelse fra Universitetet. Studenten søkte råd hos Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik og fikk fri rettshjelp. Dermed kunne studenten få bistand av Osloadvokatenes eksperter uten å betale. Mente saken måtte avvises…
Les videre

Fri rettshjelp i barnesaker

Du kan få fri rettshjelp i barnesaken din. Hvem kan få fri rettshjelp i barnesaker? Fri rettshjelp gis på en rekke rettsområder. I barnefordelingssaker som går for retten har en eller begge av partene fri rettshjelp i så mange som tre av fire saker. I barnevernssaker har alle krav på…
Les videre

Avslag på AAP – fri rettshjelp

Fikk avslag på arbeidsavklaringspenger – med fri rettshjelp fra Osloadvokatene ble saken vunnet i Trygderetten Over lengre tid hadde mannen slitt med en leddsykdom. Han hadde mottatt sykepenger og arbeidsavklaringspenger over flere år da ytelsen ble stanset i 2014. Begrunnelsen var at arbeidsavklaringspenger i utgangspunktet bare skal tilstås i 4…
Les videre

Falt på isen, fikk 1,9 millioner

Fallulykker er vanlige Fallulykker er en ulykkestype som er svært fremtredende på norske arbeidsplasser. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har registrert mange fallulykker. Enkelte fallulykker er dramatiske og ender med store skader eller dødsfall, mens andre fremstår som mindre alvorlige. Men også mindre fallulykker kan medføre høy invaliditetsgrad. Tilsynelatende liten skade…
Les videre