Løste tvist om festekontrakt og bruk av beiteområde

Eier av tomten (grunneier) gikk til søksmål med krav om fravikelse av festetomten på grunn av vesentlig mislighold. Videre krevde grunneier kr 250 000 i erstatning for ulovlig bruk av beiteområde. Det aktuelle beiteområdet var et tilgrensende område til selve tomten der ridesenteret lå.

Vår klient fikk medhold i at festekontrakten ikke var misligholdt. Festeavtalen ble dermed også opprettholdt. Videre fikk vår klient medhold i at det at det var inngått muntlig avtale om bruk av beiteområde. Bruken var følgelig ikke ulovlig.

Ta direkte kontakt med advokat Thor Gunnar Austin som førte saken på 924 38 158.